Khi tôi bơi vào biển
Tôi bơi vào thế giới
Có vạn ngọn sóng reo
Vỗ tay lời ca ngợi

Khi tôi chạm hồn biển
Tôi xoá nhoà biên giới
Đón sức sống vào trong
Chân linh tôi diệu vợi

Khi tôi về đảo biển
Tôi có chỗ nghỉ ngơi
Nghe ru tình nhân loại
Xanh ngát nụ cát cười

Khi tôi mơ hoa biển
Tôi có bóng dáng em
Một Đức tin can đảm
Đón bão tố dịu êm

Khi tôi trầm đáy biển
Tôi nghe lời âm ỉ
Cáo trạng những lòng tham
Xây cơ đồ bất chính

Khi tôi khóc theo biển
Tôi ước hiến giọt tim
Mặn chút đời nghĩa lý
Sự thật mãi đi tìm

Khi tôi chết trên biển
Tôi được sóng đưa tang
Ướp thân trong tình mặn
Liệm tôi chốn Thiên đàng.

Hồn biển, 28-10-2015