Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2015 16:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 02/12/2015 23:08, số lượt xem: 713

Các ngươi cướp thiên hạ bằng súng đạn
Ta sẽ giật lại thiên hạ bằng thơ
Các ngươi bắn giết sinh linh trong đạn lửa
Ta sẽ bảo bọc họ bằng thơ

Hỡi những kẻ bạo tàn, tham ố
Ta sẽ lật đổ các ngươi bằng thơ
Hãy ghi nhớ chỉ dụ này sẽ còn được nhắc lại muôn đời
Bởi những thần dân tinh anh của hậu thế...
Bởi vì ta sống mãi cùng hậu thế...

Hỡi những kẻ mang tâm địa cầm thú
Hãy cứ chĩa súng vào ta đi
Ta sẽ huỷ diệt các người trong muôn thủa
Bởi sự dũng mãnh và sát phạt của thơ

Hãy nghe đây, vua của xứ An Nam này là một tên quái gở
Hắn có thể làm chao đảo mọi cường quốc bằng thơ
Hắn có thể chăn dắt mọi tiểu tiểu quốc trở nên thái thịnh bằng thơ
Và hãy cứ tin đi, hắn rất dại khờ...

Hỡi những kẻ ngu không biết lấy làm xấu hổ
Hỡi những kẻ hẹp hòi luôn nuôi lòng ganh đố
Các ngươi đang tàn phá quốc gia, tàn phá xứ sở
Bởi vì vua của các ngươi là một tên quái gở
Nên sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng bằng thơ

Hỡi nhân dân anh hùng của An Nam tiểu quốc
Muốn chiến thắng mọi kẻ thù thì phải hiểu được những bài thơ
Vì vua của các ngươi là một kẻ dại khờ
Nên đã yêu các ngươi chí chết bằng thơ
Nên đã yêu các ngươi bất diệt bằng thơ...