Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2015 01:44, số lượt xem: 485

Việc dân việc nước của ai đâu?
Tuổi nhỏ tôi không lộ liễu đầu
Mong tướng mong vương chu đáo trước
Nhường thầy nhường trạng tận tình sau
Giặc hổ báo giặc hung hăng quấy
Quan thánh thần quan nhịn nhục lâu
Dân đen tức tưởi âu sầu
Thư sinh chưa giám lộ đầu chanh chua
Nói nhiều cũng chẳng ăn thua
Việc sống chết chẳng thể đùa được đâu
Nhưng xin nhẩm trước một câu
Bán nước dân sẽ vặt đầu các quan.