Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2015 11:37, số lượt xem: 584

Kháo trong thiên hạ hữu danh sư?
Kẻ bồ chữ nghĩa, kẻ ẩn cư
Khéo cùng tử tế bàn cơ sự
Xông xênh tề tựu luận huyền thư...?

Kháo trong thiên hạ bách niên dư
Hỏi ai đệ nhất tử vi sư?
Hỏi ai đệ nhất bầy cao thủ?
Xin tìm bái lạy khẩn thiên cơ?

Xin đừng nghi ngại Các Minh ta
Lòng mang quảng đại trước sơn hà
Lòng mang chua xót sầu nhân thế
Có điều bày vẽ gạn hiểu gần xa

Xin đừng nghi ngại Các Minh ta
Quang minh, chính đại trước sơn hà
Liều lĩnh thổ lộ hùng tâm, tráng chí
Vướng mắc nhiều ải mệnh lý khó qua

Hỡi các chư vị trong giang hồ quần tụ
Có rượu dùng rượu
Có thơ dùng thơ
Ta cộc lốc chẳng quen thói lập lờ

Mới nghe qua đã biết toàn hiệp lữ
Kháo trong phường hội lắm anh hoa
Hỏi ai đệ nhất Tử vi gia
Chớ ngần ngại xin bước ra lần lượt...

Kính quý...
Cao Đài giáo chủ Bác Anh Sơ?
Xin ngài bộc bạch chút huyền cơ?
Xin ngài minh chứng không tà thuật?
Xin ngài lý giải nỗi hồ mơ?

Phải chi Thiên Địa chẳng tình cờ?
Âm Dương đì đọt chẳng đơn sơ?
Phải chi ta chỉ là cục thịt?
Ngũ hành nhào nặn cả giấc mơ?

Tử Vân học phái Hoài Thiên Sứ?
Xin bài bát quái, bày phương vị?
Xin ngài giảng giải nghĩa can chi?
Xin ngài thổ lộ chút hồ nghi?

Phải chi vũ trụ chẳng cầu kì?
Phải chi nhân ảnh quá ngu si
Phải chi tạo hoá quen bố thí
Sinh ra đã vạch sẵn đường đi?

Trung Châu học phái Hoa Cái Âu?
Xin ngài bày bố trận Thiên lâu?
Xin chỉ trỏ lý an tinh đẩu?
Chớ giấu nghề kẻo hậu thế lao đao...?

Phải chi số kiếp phải dính vào?
Sang - hèn, thọ - yểu tự Tối Cao?
Phải chi chễm chệ ngôi Thượng Đế
Đẻ trăm loài thậm thụt với trăng, sao?

Thiên Lương học phái Cốc Chính Nhân?
Mong ngài phân biệt lẽ Mệnh - Thân?
Mong ngài giải thích vòng thái tuế?
Trói buộc gì tư cách của tha nhân

Phải chi vật chất quyết định được tinh thần?
Phải chi ta gọi tên nhau bằng định mệnh?
Người với người như rối múa lân?

Hỡi các chư vị đầy khoan ái?
Xin hỏi tinh đẩu nào ôm ấp mộng canh tân?
Có chăng an ủi được muôn dân?
Có hay phấn chấn lòng trăm họ?
Trên bàn cờ tạo hoá phân vân?

Thiên - Địa bàn Thượng Đế nặng ngàn cân
Đã vạch rõ Giàu - Nghèo - Thọ - Yếu
Cớ chi gieo cơn ác mộng cào bằng?
Cơ chi gieo lòng chối bỏ sạch trơn?

Ta sống trên đời nặng trĩu cô đơn
Chẳng biết cùng ai tỏ bể nổi nguồn cơn
Nay chư vị giang hồ như hảo hán
Góp cùng ta nâng một chén giang sơn...

Ta chẳng thể cứ mãi nuôi chí mình trong cỏ rác
Phất phơ giữa hồng trần mà nhìn ngắm Thiên - Địa - Nhân
Nay ta quyết nén lòng như đại bác
Đợi kiêu hùng nhất phá xung thiên

Nhâm Quý Tân củng hội Tam Kỳ
Nhập mệnh tạo Anh tinh miếu viễn
Chí bao la như sóng cồn giữa biển
Đợi kiêu hùng nhất phá xung thiên
Nỗi đời ta đối diện lũ tham hèn, đê tiện
Sống quật cường mà cũng lắm đảo điên?

Sát cánh bên ta chẳng ai hơn Thượng Đế
Vì Ngài ta nặn ra nhiều định mệnh
Ngài ta vui bên mọi kiếp lênh đênh
Còn ta trở trăn mang sầu nhân thế
Kẻ thù của ta có lẽ sẽ nhiều vô kể
Nhưng kẻ thù lớn nhất chính là Thượng Đế...
Kẻ thù lớn nhất mãi mãi là Thượng Đế...