Bữa tê O nớ trốn trong thơ
Nhờ mây nhắn gió kiếm trăng dùm
Hương nồng tóc mây cứ buông xoã
Ngẫn ngơ bên chiều chiếc lá ru
Mùa thu xa ngái lòng rơi tím
Bơ phờ một cỏi tình chợt lạ
Gã khờ mãi đợi tiếng guốc khua
Mờ bước chân O khập khểnh đời...