Hoá ra, đó là một sự lầm lẫn
Người ta đã coi cái thử là cái thật
Những dòng sông tức khắc chảy về nguồn
Gió không còn thổi nữa
Cây thay vì đâm chồi
sẽ hướng về cội rễ
Người già đá bóng, soi gương
và lại thành con trẻ
Những người chết tỉnh lại, ngơ ngác
Và tất cả những gì đã xảy ra
cuối cùng đều trở lại
Thật nhẹ nhõm làm sao!
Hỡi những người đã quá nhiều đau khổ
hãy thở phào


Nguồn: Báo Văn nghệ số 35-36 (30-8-2014), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)