Tất nhiên là tôi không nói ý nghĩ thực của mình
bởi người chết đáng được tôn trọng
không được phép tiết lộ bằng giấy hoặc bằng lời
những bí mật của sự tiều tuỵ
cơ thể chung của chúng ta
Công việc được xác định
cho những người dao động, yếu ớt, thiếu tự tin:
Hãy tự bay lên trên đầu hai xăng ti mét
và có thể nói với ai đó đang thất vọng rằng:
"Tôi cũng đã từng khóc mình như thế"


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)