Có niềm tin khi có kẻ kịp nhìn
chiếc lá bé teo trên mặt nước
hoặc một giọt sương
và biết rằng chúng tồn tại - vì cần
Dẫu có nhắm mắt lại và mơ
trên thế giới cũng sẽ chỉ có những gì đã có
và dòng sông vẫn chở lá về xuôi như muôn thuở

Cũng có niềm tin khi có người vấp đá bị thương
và hiểu rằng có đá
là để làm chân ta bị thương
Các bạn hãy xem cây đổ bóng dài
bóng của chúng ta, của hoa hằn trên mặt đất:
Những gì không bóng
đều không sức sống


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)