Tất cả những bí mật bất hạnh của tôi
sẽ lần lượt bị phát giác
Có ai đó sẽ bảo rằng:
Cuộc sống mới nghèo nàn làm sao
và những con đường mòn
từ đó lên cao
dựng đứng biết chừng nào!


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)