Mặt trời sinh ra sắc màu
song không có màu riêng
bởi nó mang các màu tất cả
Trái đất này như một bản trường ca
và bên trên, mặt trời chỉ ra người nghệ sĩ

Ai muốn vẽ thế giới bằng màu
hãy đừng bao giờ vào mặt trời nhìn thẳng
Bởi sẽ chẳng nhớ được những gì đã thấy
chỉ còn nước mắt tuôn rát bỏng mắt mình

Xin hãy quỳ xuống đây, ghé mặt gần sát cỏ
và hãy nhìn vào ánh sáng kia từ đất hắt lên
Ở đó sẽ thấy tất những gì chúng ta từng vứt bỏ:
Sao trời, hoa hồng, bình minh và cả hoàng hôn


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)