Khi trăng và những người đàn bà
trong những bộ váy đầy hoa đi dạo
đôi mắt, hàng mi của họ
và cả vầng trăng trên thế gian này
làm tôi vô cùng kinh ngạc
Tôi cảm thấy
với tình cảm lớn lao dành cho nhau như vậy
rồi sự thật cuối cùng cũng có thể hiện ra


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)