Không biết rằng toả sáng
không biết rằng đang bay
không biết rằng là cái này chứ không là cái khác

Vàn thường xuyên hơn với đôi môi rộng mở
với điếu thuốc Gauloise tắt dần
với ly rượu vang đỏ
tôi nghĩ có nghĩa gì
khi là cái này chứ không là cái khác

Giống hệt như tôi khi mới tuổi hai mươi
khi hy vọng mình sẽ là tất cả
thậm chí có thể là con bướm, con chim
thông qua những thỉnh cầu
Giờ đây trước mắt tôi
là những con đường huyện bụi mù
thị trấn với nhân viên bưu điện ngày ngày say khướt
buồn vì mãi một mình quẩn quanh

Giá như chỉ các vì sao nhốt tôi lại
giá như tất cả diễn ra bình thường
cái gọi là thế giới và cái gọi là cơ thể

Giá như tôi muốn không tự mình mâu thuẫn
Nhưng không


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)