Tôi là con chim nhỏ xíu
trên cây hạnh phúc khổng lồ
Cây này không mọc trong rừng
bởi chính nó là cả rừng cây
Ở đó có sự khởi đầu của tôi
trí nhớ và sự lặng câm
bởi nó không muốn được đặt tên
bằng bất cứ từ nào


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)