Những cánh cửa lớn của ngữ pháp
đã đóng sập lại sau anh ta
Giờ các bạn hãy tìm nhà thơ
trong những vạt rừng thưa
và những rừng đại ngàn
của từ điển


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)