Lịch sử sự ngu dốt của tôi có thể ắp đầy vài tập

Một số tập có thể dành cho sự hành động bất chấp ý thức
như đường bay của con thiêu thân
một khi biết mà vẫn phải lao vào ánh lửa

Những tập khác sẽ về các cách dập tắt nỗi bồn chồn
tiếng cảnh báo thì thầm, nhưng không hề được nghe

Tôi sẽ đối xử riêng
với sự hài lòng và niềm kiêu hãnh
khi tôi là kẻ tưởng đang đến gần chiến thắng
và không nghi ngờ

Tất cả đều do sự khát khao
Giá như đó là của tôi. Tiếc thay. Chỉ ở một nơi nào
Nó đuổi theo tôi
bởi tôi muốn giống như mọi người
Tôi khiếp sợ trước những gì man dại
chẳng chút khiêm nhường trong tôi

Lịch sử sự ngu dốt của mình, tôi sẽ không viết nữa
vì đã muộn, và rất khó tìm ra chân lý


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)