Đọc bà, tôi mới hiểu
bà giàu có biết bao, tôi nghèo rớt làm sao
Bà giàu tình yêu và nỗi khổ
giàu nước mắt, giấc mơ và những nguyện cầu
Bà sống giữa những người thân thiết
ít gặp may nhưng luôn cùng trợ giúp
gắn với nhau bằng khế ước
của kẻ sống và những người đã chết
ghi trên mộ bia và luôn được kéo dài
Bà đã vui vì thảo dược
vì hoa hồng hoang
vì những cây thông và khoai tây trên ruộng
và hương đất thân quen từ thời thơ dại
Bà không phải là nhà thơ lừng danh
Nhưng đó là sự công bằng
Người tốt sẽ không học những mưu mô của nghệ thuật


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)