Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Langston Hughes (66 bài)
- Mary Elizabeth Frye (1 bài)
- Laura Riding Jackson (1 bài)
- Ernest Hemingway (3 bài)
- Hy Zaret (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/11/2008 08:59 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/11/2008 09:15 bởi hongha83
Countee Cullen (1903-1946) là nhà thơ da đen nước Mỹ. Sinh ở New York. Đã viết nhiều tập thơ giá trị và một số tập truyện. Được giải thưởng văn học.

Tác phẩm:
- Màu sắc, thơ (Color, 1925)
- Mặt trời mạ đồng, thơ (Copper Sun, 1927)
- Ballad của cô gái da nâu, thơ (The Ballad of the Brown Girl, 1928)
- Chúa Giê-xu đen và những bài thơ khác (The Black Christ and Other Poems, 1929)
- Đường tới Thiên Đàng, văn xuôi (One Way to Heaven, 1931)

Nguồn: Những nhà thơ da đen/ NXB Văn Học, 1962.