Trên mảnh đất  50 000 người đã chết
Không ai khóc than
Không ai chôn cất
50 000 người chết trên cùng mảnh đất
Không ai khóc than một lời!

Sự lặng thinh của nghìn thảm kịch Guernicas
Cả ngàn bức tranh Orozco và Siqueiros
Sự lặng thinh căng phồng như biển
Phơi ra dưới mặt trời

Có thể nào đẻ mưa rào làm phai vết máu
Để những mớ tóc rụng vào cỏ dại trăm nơi
Có thể nào miệng những người bị giết
Không có quyền phán xét một lời?
Có thể nào chỉ mỗi sự lặng thinh
Phơi trần trên mặt đất?

Tổ quốc ơi! 50 000 người đã chết
Không ai khóc than

Nào có thể còn ai?

Khi những người mẹ Angola
Tất thảy đã cùng con mình ngã xuống!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)