Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 18/11/2008 10:35 bởi hongha83
Conrad Potter Aiken (1889-1973) nhà thơ, nhà viết tiểu luận Mỹ. Năm 1930 giành giải thưởng Pulitzer về thơ với tập "Thơ chọn lọc".

Nguồn: http://www.theotherpages.org/poems/poem-ab.html