11.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 01/07/2020 15:59, số lượt xem: 50

Thân gầy guộc liêu xiêu nghiêng mái đổ
Mắt vương sầu nhớ thuở hằng sa cơ
Sống buông thả thờ ơ mặc đời dỗi
Để bây giờ ôm nỗi quạnh vất vơ

Xưa đánh đổi bạc hờ mua cái chết
Sống hôm nay nào biết đến ngày mai
Thứ chất độc đoạ đày kiệt thân xác
Ngồi lặng buồn héo hắt thế tàn phai

Tay cầm thuốc trải dài niềm đau đớn
Trách bản thân sao vướng hoạ nhân gian
Nay tàn cuộc bẽ bàng nào đâu muốn
Trước vẫy vùng giờ uống giọt lệ chan

Dáng còm cõi mẹ mang niềm thương xót
Tay run run gạt giọt nghẹn ngào rơi
Nhìn con trẻ giữa đời lầm lỡ trót
Mà trong lòng quặn thắt sóng trùng khơi

Chỉ thầm ước cuộc đời dần thay đổi
Chí tu thân cơ hội trở ngày xưa
Mảnh đất nẻ mong lùa gió mây nổi
Rớt hạt trời vực trỗi vùng hạn khô.

10.2.2020