Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Randy McClave (3 bài)
- Antonio Guerrero Rodríguez (2 bài)
- Tim Seibles (3 bài)
- Kim Addonizio (1 bài)
- Catherine French (3 bài)
Tạo ngày 16/10/2007 09:12 bởi Vanachi
Claudia Emerson (1957-2014) sinh tại Chatham, Virginia, Hoa Kỳ. Bà đã xuất bản ba tập thơ Pharaoh, Pharaoh (1997), Pinion: An elegy (2002) và Late wife (2005), tập sau được trao giải Pulitzer 2006 về thi ca. Bà là giáo sư Anh văn và được trao chức hiệu Chủ toạ xuất sắc Arrington về thi ca tại Ðại Học Mary Washington ở Fredericksburg, Virginia. Bà cũng là một chủ biên cộng tác của tập san văn chương Shenandoah.