Chưa có đánh giá nào
Nước: Bỉ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jacques Brel (2 bài)
- Odilon-Jean Périer (1 bài)
- Maurice Carême (9 bài)
- Claude Barzotti (4 bài)
- José Gers (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/12/2017 16:33 bởi tôn tiền tử
Claire Lejeune (1926-2008) sinh tại Havré, mất tại Mons, Bỉ, là một trong những nhà thơ và tiểu luận gia nổi tiếng nói tiếng Pháp sau đệ nhị thế chiến. Bà sáng lập hai tờ tạp chí tại Geneva: Les Cahiers Internationaux de Symbolisme (năm 1962) và Réseaux (1965). Tờ sau vốn là một tạp chí liên ngành về triết lý đạo đức và chính trị có khá nhiều ảnh hưởng trong giới trí thức Âu châu. Bà nhận được một số giải thưởng có uy tín về văn học.

Tác phẩm chính của bà bao gồm: Le Gange et le Feu (1963), Le Pourpre (1966), La Geste (1966), Le Dernier Testament (1969) và ELLE (1969; tái bản có bổ sung 1994).