15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 02:05

清涼江

山腰一抹夕陽橫,
兩兩漁舟畔岸行。
獨立清涼江上望,
寒風颯颯嫩潮生。

 

Thanh Lương giang

Sơn yêu nhất mạt tịch dương hoành,
Lưỡng lưỡng ngư chu bạn ngạn hành.
Độc lập Thanh Lương giang thượng vọng,
Hàn phong táp táp nộn triều sinh.

 

Dịch nghĩa

Một vệt bóng chiều vắt ngang sườn núi,
Dọc theo bờ sông, thuyền câu đi từng đôi một.
Đứng một mình trên sông Thanh Lương ngắm cảnh,
Gió lạnh vi vút, nước triều dâng lên.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Sườn non một vệt nắng vắt ngang,
Xuôi mái thuyền câu thẳng thẳng hàng.
Thanh Lương sông vắng người thơ thẩn,
Sóng nổi hun hun trận gió hàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Sườn non vệt nắng vắt ngang
Trên sông xuôi mái đôi hàng thuyền câu
Một mình ngắm cảnh giờ lâu
Vi vu gió lạnh dòng sâu dậy triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sườn non một vệt nắng tàn,
Thuyền chài xuôi mái hai hàng song song.
Một mình thơ thẩn trên sông,
Thanh Lương gió lộng, giữa dòng triều lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sườn non cắt vệt nắng chiều
Trên sông lớp lớp thuyền câu xuôi dòng
Một mình ngắm cảnh Thanh Lương
Sóng triều rộn rịp gió hàn lao xao

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sườn núi bóng chiều vệt nắng ngang,
Dọc sông xuôi mái thuyền đôi hàng.
Thanh Lương ngắm cảnh mình một bóng,
Gió lạnh vi vu dâng sóng tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sườn non một vệt bóng tà leo
Thuyền cá song song rẻo bão chèo
Đứng bến sông Thanh trông xuống dưới
Vèo vèo gió lạnh nước dâng triều


Nguồn: Nguyễn Bích Ngô, Tuyển tập thơ văn, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sườn non nắng bắt vệt chiều giăng
Từng cặp thuyền câu xếp một hàng
Trên bến Thanh Lương soi bóng chiếc
Vi vu gió lạnh nước triều dâng


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Một dải nắng chiều treo vách núi
Từng đôi thuyền cá từng lướt song song
Một mình đứng giữa Thanh Lương ngắm
Gió lạnh triều lên sóng bập bồng

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vệt nắng ban chiều núi vắt ngang
Thuyền chài đôi chiếc đi từng hàng
Một mình ngắm cảnh Thanh Lương bến
Gió lạnh vi vu con nước dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều lưng núi ngang một vệt
Di chuyển thuyền chài kết từng đôi
Thanh Lương ngắm cảnh thân côi
Nước triều dâng mạnh, gió trời lạnh căm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời