25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2005 02:04

次韻贈水雲道人

平生膽氣鶚橫秋,
翰墨場中一戰收。
茅屋玉堂皆有命,
濁涇清渭不同流。
老逢昭代知何補,
身落窮山笑拙謀。
檢點年年貧活計,
茶甌詩卷伴湯休。

 

Thứ vận tặng Thuỷ Vân đạo nhân

Bình sinh đảm khí ngạc hoành thu,
Hàn mặc trường trung nhất chiến thu.
Mao ốc ngọc đường giai hữu mệnh,
Trọc Kinh thanh Vị bất đồng lưu.
Lão phùng chiêu đại tri hà bổ,
Thân lạc cùng sơn tiếu chuyết mưu.
Kiểm điểm niên niên bần hoạt kế,
Trà âu, thi quyển bạn Thang Hưu.

 

Dịch nghĩa

Chí khí dũng cảm thuở bình sinh như chim ngạc bay ngang trời thu,
Trong trường bút mực, chỉ một trận là được.
Nhà tranh hay nhà ngọc, đều có số mệnh,
Sông Kinh đục, sông Vị trong, vốn không chảy cùng dòng
Già gặp thời sáng sủa, biết chẳng ích gì,
Thân rơi vào núi thẳm, cười mình mưu vụng.
Hàng năm kiểm điểm lại cái sinh kế nghèo,
Vẫn âu trà, cuốn thơ, làm bạn với Thang Hưu.


Thuỷ Vân đạo nhân có lẽ là Trần Anh Tông. Anh Tông có tập Thuỷ Vân tuỳ bút.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Bình sinh chí khí ngạc ngang trời
Trong cuộc văn chương chiếm nhất ngôi
Nhà ngọc lều tranh đều có số
Đục Kinh trong Vị chẳng cùng xuôi
Gặp thời già lão đành vô bổ
Thất thế ẩn cư biết chước tồi
Kiểm lại hàng năm sinh kế quẫn
Ngâm nga trà lá bạn Thang Hưu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình sinh chí tưạ ngạc trời thu
Trong cuộc văn chương chẳng nhượng người
Nhà ngọc lều tranh đều có mệnh
Vị trong Kinh đục chẳng cùng xuôi
Ẩn cư núi thẳm cười mưu dở
Già lão thời may ngẫm phận tồi
Kiểm lại năm năm nghèo chẳng thoát
Trà, thơ làm bạn với Thang Hưu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bình sinh dũng khí hạc ngang trời
Đứng giữa thi đàn múa bút khơi
Mái lá lâu đài do một mệnh
Sông trong sông đục chảy hai nơi
Thời khi đỏ vận, thời già phí
Kế lúc cùng đường, kế trẻ chơi
Xét nét từng năm tiền gạo củi
Trà suông sách cũ bạn không rời

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh chí dũng ngang trời,
Trường văn trận bút chiếm ngôi nhất đời.
Nhà tranh nhà ngọc số thôi,
Vị trong kinh đục chảy xuôi khác dòng.
Gặp thời già biết chẳng xong,
Thân rơi núi thẳm biết trong mưu tồi.
Hàng năm kế sống càng vơi,
Cuốn thơ trà uống bạn người Thang Hưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thường ngày dũng khí ngạc ngang trời
Trường bút giao tranh một trận thu
Nhà ngọc nhà tranh đều có số
Vị trong Kinh đục chẳng cùng lưu
Gặp thời sáng sủa hay không lợi
Núi thẳm thân rơi bởi vụng mưu
Kiểm điểm hàng năm sinh kế tệ
Trà khay thơ tráp bạn Thang Hưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chí dũng thường ngày ngang chim ngạc
Trong chiến trường bút mực thắng ngay
Nhà tranh nhà ngọc mệnh bày
Vị trong Kinh đục không hay cùng dòng
Già gặp vận biết không được bổ
Thân vực rơi cười kế vụng về
Hàng năm sinh hoạt kiểm kê
Bình trà thi quyển bạn bè Thang Hưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngang trời khí tiết thuỷ ưng a
Mực bút trường thi một trận qua
Nhà cỏ Ngọc lầu riêng có số
Vị trong Kinh đục chẳng cùng lưu
Thịnh thời già bệnh đâu dùng được
Hốc núi cười nhàn bởi vụng mưu
Kiểm điểm năm năm nghèo hoạt kế
Ấm trà thơ sách bạn Thang Hưu.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời