Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 04/04/2009 02:37 bởi hongha83
Chu Trì 周馳 tự Cảnh Viễn, người Liêu Thành (nay nằm ở tỉnh Sơn Đông), là nhà thơ, nhà thư pháp danh tiếng đời Nguyên, từng giữ chức ngự sử dưới triều Nguyên. Thơ hiện còn hơn chục bài.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1994.