Tài tử Giang Nam dạo đất Yên
Nhớ thời minh chúa lễ tôn hiền
Vết xưa cửa Kế tìm chi bận
Cao vút đài vàng cỏ mọc chen


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)