25.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
21 bài thơ
8 người thích
Tạo ngày 09/07/2005 14:31 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/06/2006 08:06 bởi Vanachi
Chu Thục Chân 朱淑真 (có sách chép Chu Thục Trinh 朱淑貞) tự hiệu U Thê cư sĩ 幽棲居士, người Tiền Đường (Giang Tô), sống khoảng năm 1135 đến 1180. Nàng thông đọc sách, làm thơ từ nhỏ, nhưng sớm làm dâu nhà buôn bán, lấy phải người chồng thô bỉ nên sống một đoạn đời buồn nản, uất ức và qua đời sớm. Sau khi nàng qua đời, Nguỵ Thuỵ Lễ ở Uyển Lăng tập hợp các tác phẩm thi từ biên thành Đoạn trường tập 斷腸集 và Đoạn trường từ 斷腸詞, thanh danh ngang với Lý Thanh Chiếu.

 

Tuyển tập chung