Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 09:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/10/2012 11:21

春日懷淚

從宦東西不自由,
親幃千里河長流。
已無鴻雁傳家信,
更被杜鵑送客愁。
日暖鳥歌空美景,
花光柳影漫盈眸。
高樓惆悵憑欄久,
心逐白雲南向浮。

 

Xuân nhật hoài lệ

Tòng hoạn đông tây bất tự do,
Thân vi thiên lý hà trường lưu.
Dĩ vô hồng nhạn truyền gia tín,
Cánh bị đỗ quyên tống khách sầu.
Nhật noãn điểu ca không mỹ cảnh,
Hoa quang liễu ảnh mạn doanh mâu.
Cao lâu trù trướng bằng lan cửu,
Tâm trục bạch vân nam hướng phù.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mất tự do cùng quan đi mãi
Đeo túi hương theo dải sông trôi
Thư không hồng nhạn tới nơi
Lại thêm tiếng quốc như khơi nỗi sầu
Uổng cảnh đẹp trăng treo chim hót
Liễu hoa bầy ngập mắt tươi non
Lầu cao buồn tựa lan can
Lòng theo mây trắng hướng nam trôi về.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xuân nhật thư hoài

++++++++

Câu thứ 3 thiếu chữ DĨ 已 :

DĨ vô hồng nhạn truyền gia tín
已無鴻雁傳家信

Nhiều bản viết là : XUÂN NHẬT THƯ HOÀI

春日書懷

從宦東西不自由,
親幃千里淚長流。
已無鴻雁傳家信,
更被杜鵑送客愁。
日暖鳥歌空美景,
花光柳影謾盈眸。
高樓惆悵憑闌久,
心逐白雲南向浮。

朱淑真

Câu thú nhất : TÒNG HOẠN .....
Câu thứ năm  : NHẬT NOÃN điểu ca  ....

Vài lời bàn thêm

++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan hoạn đông tây chẳng tự do,
Đeo túi thơm hương ngàn dặm xuôi.
Hồng nhạn không thư truyền tới chốn,
Đỗ quyên nghe khách khôn sầu vơi.
Chim ca cảnh ấm ngày không đẹp,
Ngập mắt ảnh bày hoa liễu tươi.
Buồn tựa lầu cao ngao ngán đợi,
Lòng theo mây trắng hướng nam trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời