Tuyết rơi phủ kín sân nhà
Hương hoa đu đẩy, ánh ngà trăng xuân
Khoác thêm áo ấm phòng thân
Còn e giá lạnh. Giấc xuân chập chờn
Lại nghe chim Thước ngoài vườn
Lan can mưa ướt, lệ vương phấn nhoà
Lững lờ một dải mây xa
Tuyết trinh hồn mộng mượt mà trắng trong
Từng ai hò hẹn bên sông
Gốc mai còn đó, giờ không thấy người
Gió mai sầu hận khôn nguôi
Đừng cho hương rụng, sắc rơi héo gầy
Đào tươi, hạnh thắm lắm thay
Vì ai nên nỗi thân này tả tơi
Điểm trang xinh dáng duyên trời
Thanh minh đối cảnh tuyệt vời sáng trong
Dựa cành, tự ý, sao không
Dưới hoa nâng chén, mặc lòng uống say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)