Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Hà Như vào 11/01/2013 15:49

東馬塍

一塍芳草碧芊芊,
活水穿花暗護田。
蚕事正忙農事急,
不知春色為誰妍。

 

Đông Mã Thằng

Nhất thằng phương thảo bích thiên thiên,
Hoạt thuỷ xuyên hoa ám hộ điền.
Tàm sự chính mang nông sự cấp,
Bất tri xuân sắc vị thuỳ nghiên.

 

Dịch nghĩa

Một bờ cỏ thơm xanh mượt mà
Nước mát luồn qua luống hoa tưới cho ruộng
Việc làm ruộng chăn tằm bận túi bụi
Chẳng hay xuân đẹp để vì ai!


Đông Mã Thằng: tên vùng đất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mượt mà bờ cỏ biếc um
Nước về tưới ruộng chảy luồn dưới hoa
Bận chăn tằm, mải cày bừa
Chẳng hay xuân đẹp thế là vì ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một dãi cỏ thơm mườn mượt biếc
Nước tuôn về ruộng chảy luồn hoa
Chăn tằm, cày cấy bời công việc
Xuân đẹp vì ai chẳng biết là

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một giải cỏ thơm xanh mượt mà,
Nước tuôn tưới ruộng luồn qua hoa.
Chăn tằm, ruộng rẫy bao nhiêu việc,
Xuân đẹp cho ai chẳng hiểu ra!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời