15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/12/2023 01:51 bởi tôn tiền tử
Chu Thị Thơm sinh năm 1962, quê huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ, là thạc sĩ văn chương, biên tập viên báo Giáo dục và Thời đại, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Nét xuân (thơ, in chung, 1997)
- Những gương mặt thơ nữ Hà Nội (thơ, in chung, 1998)
- Từ cõi ảo (tiểu luận phê bình, 2004)
- Chuyện làng giáo, làng văn (tạp cảm, 2006)
- Dự cảm mùa thu (thơ, 2006)
- Văn học và thời luận (2007)