Đề từ Truyện Kiều

Truỵ nhập yên hoa ngộ thử sinh
Vị khanh thê uyển cánh liên khanh
Cù lao sinh ngã thân hà tích
Ân oán thù tha nguyện dĩ binh
Thập ngũ niên dư cam khổ huống
Nhất thiên lý ngoại thuỷ chung tình
Tỳ bà vô hạn thương tâm lệ
Sái tác Tiền Đường mộ vũ thanh.


Nguồn: Thơ vịnh Kiều, Nguyễn Văn Y sưu tập, Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Giáng

Lỡ từ lạc bước hại đời xanh
Đau xót cho người đứt ruột thêm
Đáp trả sinh thành thân há tiếc
Báo đền ân oán dạ đành quên
Mười lăm năm trải thừa cay đắng
Ngàn dặm đường qua vẫn vẹn tình
Não nuột cung cầm tuôn lệ thảm
Tiền Đường thê thiết chảy trôi nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lỡ từ lạc bước đời xanh,
Cho người đau xót thêm nhanh não lòng.
Tiếc ư thân trả sinh thành,
Báo đền ân oán dạ đành sao quên.
Mười lăm năm khổ trải bền,
Đường xa ngàn dặm vẹn nguyền tình xưa.
cầm tuôn não ruột lệ thừa,
Tiền Đường thê thiết chiều vừa trôi nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời