Bãi sậy chiều tĩnh
Mưa tạnh sông như kính
Đôi con gà nước liệng chập chờn
Lốm đốm lửa chài dăm mảnh

Ngủ dậy nhìn cảnh u sầu
Chợt thấy lòng buồn hiu quạnh
Neo thuyền gốc liễu chân đê
Rả rích ve kêu trời lặn

tửu tận tình do tại