Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 07/11/2013 11:17 bởi Vanachi
Một tác giả đời Đường, chưa rõ thân thế, thơ còn một bài duy nhất chép trong "Toàn Đường thi".