Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/02/2017 10:28 bởi hongha83
Chu Tập Hy (1864-?) không rõ năm mất, người xã Đào Xá, huyện Đông An (Châu Giang, Hưng Yên ngày nay). Ông đỗ Cử nhân năm 1879.