Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 21:00

送張山人

知君住處足風煙,
古寺荒村在眼前。
便欲移家逐君去,
唯愁未有買山錢。

 

Tống Trương sơn nhân

Tri quân trú xứ túc phong yên,
Cổ tự hoang thôn tại nhãn tiền.
Tiện dục di gia trục quân khứ,
Duy sầu vị hữu mãi sơn tiền.

 

Dịch nghĩa

Được biết chỗ ở của ông có đủ gió và sương khói,
Chùa cũ, xóm hoang ở ngay trước mắt.
Cũng muốn dời nhà theo ông đi,
Hiềm nỗi chưa có tiền để mua đất trên núi.


Trương sơn nhân thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỗ ông ở đủ sương và gió
Có xóm hoang chùa cũ ngay bên
Dời nhà cũng muốn theo liền
Ngặt vì một nỗi không tiền mua non

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Biết nơi bạn ở no mây gió
Chùa cổ xóm hoang trước mắt nhìn
Những muốn rời nhà theo bạn tới
Buồn thay mua núi chẳng đủ tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết chốn ông về rợp khói mây
Thôn hoang chùa cổ cạnh nơi nầy
Dời nhà cũng muốn theo ông nhỉ
Ngặt nỗi tiền đâu mua núi đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Được biết nơi ông gió khói mây,
Xóm hoang chùa cũ, ở ngay đây.
Dời nhà cũng muốn theo ông tới,
Hiềm nỗi không tiền mua đất nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời