Có một ngày tôi về thăm lăng Bác
Thấy rặng tre ngà đung đưa cùng gió hát
Như những người dân tay cuốc, tay cày
Chẳng quản nắng mưa làm lụng mê say

Hoa từ bốn phương về đây cùng Bác
Dâng hương thơm ngào ngạt quanh Người
Hàng râm bụt thắp đèn đứng gác
Cây sữa già như dáng mẹ làng tôi

Ao cá ơi nhớ tay Người chăm sóc
Mặt nước trầm tư, miếng mồi trôi ngơ ngác
Bưởi chín vàng như vầng sáng trăng quê
Nhà Bác đây mái ngói đỏ đơn sơ

Bác ngủ yên như Người vừa chợp mắt
Mái lăng thiêng chim chóc cứ bay về
Hương sen thoảng đâu đây thanh thản
Tôi ngỡ mình được gặp Bác giữa làng quê…