Chưa vội về Lục Sơn
Ta đủng đỉnh quán trưa Đủng Đỉnh
Bát phở cay ớt thóc măng chua
Sông Rù Rì ơi đừng chảy vội

Thì bao kẻ chạy gằn mà không tới
Khối người tối mắt đường chưa thông
Đủng đỉnh bao đời đủng đỉnh
Mà nay phố thị, vui không!

Lão ké Thanh Y vào đây đã!
Chàng trai Nùng chưa vội hát Soong hao
Ly rượu mừng xuân chưa cạn
Đường nhựa đã về tới vùng cao

Không còn sợ tháng Ba ngày giáp hạt
Con ma nghèo đói trốn biệt đâu
Rừng keo giúp lão tiền lưng túi
Cạn vài ly ta đủng đỉnh sang cầu

Chợ vui quá, ngày xuân vồi vội
Nào uống đi! Ta đủng đỉnh cùng nhau…