Nhà em thanh vắng quá
Thời gian vèo qua đây
Mẹ già như sương khói
Tuổi đời như mây bay

Anh như là cỏ cây
Lạc vào ngôi miếu vắng
Em muộn chồng trinh trắng
Cháy hồng như nén nhang

Muốn làm người hành khất
Xin em chút hương nồng
Muốn làm cây đèn nhỏ
Để nhang đừng lạnh hương…