Ngày ấy làng xây mộ cho anh
Ruột mộ không có hài cốt
Mẹ đặt vào tiểu sành
Chiếc ba lô, bộ quần áo lính
Cả những giọt mắt gầy khô cạn kiệt…

Anh hy sinh ở chiến trường miền Nam
Mẹ thì ở miền Bắc
Nỗi nhớ đi xa chồn chân vạn dặm
Mẹ mong ngày được nhìn thấy hình con

Nỗi nhớ của mẹ không mỏi mòn
Hồn anh đã tìm về với mẹ
Nhập ngôi nhà mình nơi nghĩa trang
Rực sáng ngôi sao đỉnh mộ

Tuần rằm nào mẹ cũng ra thăm
Thằng con hiếu trung ngôi sao màu đỏ
Vẫn biết nó một thân vò võ
Không cho mẹ được lo vợ dựng nhà

Nó chỉ thương mẹ lọ mọ tuổi già
Chỉ lo gửi tiền chăm nom bếp núc…