Không đợi mặt trời mọc
Không đợi con vạc về ngủ ngày
Lão mặc mặt trời to quên leo núi
Để tay chân làm nương được dài

Mặt trời chưa có, lão có mặt trời
Đuốc nhựa trám lèo xèo qua suối
Ké theo con trâu qua rừng
Con trâu có mặt trời trong lỗ mũi

Con kiến, con ong không đi ăn đêm
Cả bản không đi nương ban đêm
Ké có mặt trời dưới bàn chân thuộc lối
Lão với con trâu không cần mắt đi rừng

Khi mặt trời to leo lên miệng thung
Ké đã cày xong cái nương lớn
Đất mở rãnh thơm như xạ con hươu
Đón những hạt ngô mặt trời nhỏ xíu

Đứa con dâu đưa ké túi rượu
Có miếng thịt khô hun khói ướp gừng
Bà mế biết mặt trời của lão
Sẽ đỏ bừng khuôn mặt lão rưng rưng…