Anh tìm khắp rừng cây kháo
Anh đợi suốt đêm sao mai
Muốn được gặp em cả tháng
Muốn được gần em sải tay

Chỉ thấy nương ngô, cối nước
Con đường vỡ lối chân trâu
Chỉ nghe tiếng sừng vọng núi
Tìm em, em trốn ở đâu?

Ước mau đến ngày chợ hội
Trao em vòng bạc cổ tay
Trao em quả thương quả nhớ
Trao em câu lượn Giêng Hai…

Gửi em nỗi chờ xanh núi
Gửi gió nỗi nhớ thật dài
Anh muốn bàn tay với tới
Sao hôm mọc cùng sao mai