Nhớ cố nhà thơ Anh Vũ

Tóc bay loả toả bờ vai
Lúc buồn tóc trùm kín mặt
Mênh mông gió trời xoè tay chải
Những vần thơ nổi chìm lắt lay

Điếu thuốc lào xìn xịt lửa chờm tay
Đóm tre ngâm nỏ nang bỏ túi
Quán gió mái gồi, chén sành cuốc lủi
Câu thơ ngủ vùi bừng tỉnh mắt chơi vơi

Anh khóc thương bà ngoại thuở vá trời
Bà gồng gánh tản cư đường trơn chập chuội
Giữ hạt giống mẩy tròn cho vụ tới
Bàn chân toè nát cả chông gai

Vẫn quay vòng bánh xe mặt trời xà xã
Chân đạp pê đan cho gió đuổi dài
Mắt ủ lửa, bếp nhà tranh nứa
Hương đồng cỏ mật, tím men say...