Thế là dao cắt ruột
Thế là buồn chơi vơi
Cây bàng ơi vĩnh biệt!
Lệ buồn mưa thu rơi…

Cơn giông chiều hôm ấy
Cứ tưởng đùa thế thôi
Ai ngờ cây đổ gẫy
Ai ngờ bạn bỏ tôi!

Thế là thôi vòm lá
Thế là thôi xanh rờn
Bây giờ mình đến lớp
Chỉ một mình cô đơn!

Giá cứ leo như cỏ
Bão giông nào hề chi
Chỉ vì mang vòm lá
Mà bàng phải ra đi

Bạn đi rồi một nhẽ
Nhưng mùa đông lại về
Ai cùng mình lá đỏ?
Ai cùng mình khẳng khiu?...