Em gieo cây hồi vào anh
Em cất hũ rượu vào anh
Em đốt lò than trong anh
Em trao điệu kèn lá cho anh

Anh tặng lại cho em
Thằng con trai
Đưa con gái…
Cẩ đầy ắp tháng năm những vụ mùa

Thế là Giêng hai mầm ngô
Đầu hè vàng ươm hạt lúa
Thu sang rượu cất vo vo
Bếp nhà quanh năm đượm lửa

Anh gieo vào em
Một đời đầy hoa đầy quả
Thì đôi tay em vất vả
Thì đôi vai em thấp dần…