西湖感作

荒樓古剎夕陽斜,
蕭瑟寒風落葉多。
寂寞煙波秋色老,
更無人唱採薇歌。

 

Tây Hồ cảm tác

Hoang lâu cổ sái tịch dương tà,
Tiêu sắt hàn phong lạc diệp đa.
Tịch mịch yên ba thu sắc lão,
Cánh vô nhân xướng thái vi ca.

 

Dịch nghĩa

Lầu hoang chùa cổ bóng chiều tà,
Gió lạnh hiu hắt lá cây rụng nhiều.
Cảnh tịch mịch chốn yên hà sắc thu đã muộn,
Lại không có người hát khúc ca hái rau vi.


Bài thơ này được chép trong "Trúc Vân Chu thị thi tập", nằm trong tập "Hiếu cổ đường thi tập" 孝古堂詩集 (VHv.106).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chùa cổ lầu hoang mấy xế chiều,
Hắt hiu gió lạnh lá rơi nhiều.
Nước mây tịch mịch sắc thu muộn,
Người hát “Thái vi” chẳng thấy nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lầu hoang chùa cổ ánh chiều tà
Gió lạnh rụng nhiều lá rầu hoa
Lặng buồn khói sóng mùa thu muộn
Lại không người hát "Thái vi ca"

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu hoang chùa cổ bóng chiều hôm
Hiu hắt gió lùa lá úa tuôn
Lặng lẽ ráng mây thu sắc muộn
Dáng ai khúc cũ, khuất đâu còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chùa cổ lầu hoang bóng xế tà
Hắt hưu gió lạnh lá vàng sa
Khói sương sóng lặng trời thu muộn
Chẳng có người ca khúc Thái Vi.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Lầu hoang chùa cổ bóng chiều tà
Gió lạnh rụng nhiều lá úa hoa
Khói sóng lặng buồn thu sắc muộn
Lại không người hát "Thái Vi ca"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa cổ lầu hoang bóng xế tà,
Hắt hiu gió lạnh lá rơi xa.
Sắc thu tịch mịch yên hà muộn,
Người hát Thái vi ca chẳng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời