Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 05:02

尋隱者韋九山人於東溪草堂

尋得仙源訪隱淪,
漸來深處漸無塵。
初行竹裏唯通馬,
直到花間始見人。
四面雲山誰作主,
數家煙火自為鄰。
路傍樵客何須問,
朝市如今不是秦。

 

Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường

Tầm đắc tiên nguyên phỏng ẩn luân,
Tiệm lai thâm xứ tiệm vô trần.
Sơ hành trúc lý duy thông mã,
Trực đáo hoa gian thuỷ kiến nhân.
Tứ diện vân sơn thuỳ tác chủ,
Sổ gia yên hoả tự vi lân.
Lộ bàng tiều khách hà tu vấn,
Triều thị như kim bất thị Tần.

 

Dịch nghĩa

Tìm được dòng suối tiên, đến thăm nhà ẩn dật
Càng đi vào sâu càng thấy không vướng bụi trần
Mới đầu đi trong đám trúc chỉ có ngựa xuyên qua được
Mãi đến khi tới chỗ có hoa mới thấy có người
Bốn bề mây và núi, ai làm chủ ở đây
Vài ba ngôi nhà có lửa có khói để tự làm láng giềng
Khách tiều qua đường hà tất phải hỏi thăm
Triều đình, thành phố giờ đây, không còn có họ Tần ở đó


Đông Khê tức Uyển Khê, ở huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tìm được nguồn tiên, thăm dật nhân
Dần sâu, dần hết bụi trần gian
Xuyên đường trúc đủ len chân ngựa
Vào khóm hoa mới thấy người nhàn
Mây núi bốn bề ai đó chủ?
Xóm giềng vài nóc khói nhà dân
Gã tều bên lộ cần chi hỏi
Triều chợ giờ đây chẳng họ Tần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Non xanh nước biếc bao la
Thảo am chưa tới đã xa bụi hồng
Ngựa len khóm trúc đi vòng
Bóng ai thấp thoáng hàng tùng gió reo
Mái tranh phơ phất khói chiều
Xuống yên nấn ná hỏi tiều lặng thinh
Tìm người xa lánh Tần dinh
Trốn triều thị bỏ cung đình về đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tìm được suối đến người ẩn dật
Càng vào sâu càng khuất bụi trần
Mới đầu chỉ ngựa xuyên dần
Mãi sau mới thấy người dân ra vào
Mây và núi quanh bao ai chủ?
Vài nóc gia khói phủ láng giềng
Tiều phu, du khách thản nhiên
Triều đình, thành thị hết phiên nhà Tần.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Suối tiên tìm đến thăm già ẩn
Càng tiến sâu càng sạch bụi trần
Rừng trúc vừa đi, qua ngựa bước
Khóm hoa thẳng tới, thấy người nhìn
Núi mây bốn mặt ai là chủ
Lửa khói mấy nhà ấy xóm giềng
Bên lối tiều phu đâu phải hỏi
Ngày nay triều chợ há chi Tần

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khắp nguồn đào dò tim ẩn giả
Chốn rừng sâu đâu có bụi trần
Ngựa lần lối trúc lèn chân
Bóng ai thấp thoáng khuất dần đường hoa
Hàng xóm đó, dăm nhà khói lửa
Núi sông này, bốn phía của ai
Tiều phu đừng hỏi lôi thôi
Thánh triều nay chẳng như hồi Tần đâu

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm được suối tiên, thăm ẩn sĩ,
Vào sâu càng thấy xa hồng trần.
Đi trong đám trúc riêng mình ngựa,
Tới chỗ có hoa mới thấy dân.
Mây núi bốn bề, ai chủ chốn?
Vài nhà lửa khói, láng giềng thân.
Khách tiều hà tất qua đường hỏi,
Triều, phố giờ đây, chẳng có Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời