Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2013 22:25

應舉題錢塘公館

萬里茫茫天塹遙,
秦皇底事不安橋。
錢塘江口無錢過,
又阻西陵兩信潮。

 

Ứng cử đề “Tiền Đường công quán”

Vạn lý mang mang thiên tiệm dao,
Tần Hoàng để sự bất an kiều.
Tiền Đường giang khẩu vô tiền quá,
Hựu trở Tây Lăng lưỡng tín triều.

 

Dịch nghĩa

Sông nước thiên nhiên rộng và dài hàng vạn dặm,
Sao vua Tần không làm cầu?
Không có đủ tiền đi đò qua cửa sông Tiền Đường,
Lại có thuỷ triều lên xuống ở bến Tây Lăng trở ngại.


Tác giả dự một kỳ thi hương với đầu đề này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông nước trời đã dài lại rộng,
Sao vua Tần không muốn bắc cầu?
Qua Tiền Đường, lấy tiền đâu?
Thuỷ triều lên xuống âu sầu bến Tây!

tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mênh mông vạn dặm nước quanh trời
Tần Đế vì đâu chẳng bắc cầu
Muốn vượt Tiền Đường tiền chẳng có
Tây Lăng đò cách thuỷ triều đôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông nước thiên nhiên rộng dặm dài,
Chính quyền không sức làm cầu ngay?
Không tiền đủ vượt Tiền Đường cửa,
Lại có Tây Lăng dâng sóng hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời