Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 16/08/2014 22:29

奉和御制文人

青燈黃卷業精勤,
詞麗光華格調新。
氣骨孤高冬野客,
襟懹瑩潔北窗人。
壇森旗鼓詩中伯,
紙落雲煙筆下神。
晝永西軒清夢熟,
池塘叩色一般春。

 

Phụng hoạ ngự chế văn nhân

Thanh đăng hoàng quyển nghiệp tinh cần,
Từ lệ quang hoa cách điệu tân.
Khí cốt cô cao Đông Dã khách,
Khâm hoài oánh khiết Bắc song nhân.
Đàn sâm kỳ cổ thi trung bá,
Chỉ lạc vân yên bút hạ thần.
Trú vĩnh tây hiên thanh mộng thục,
Trì đường khấu sắc nhất ban xuân.

 

Dịch nghĩa

Người văn nhân thường thắp đèn khuya để đọc sách, nghề đã tinh lại chuyên cần,
Lời văn lộng lẫy, sáng sủa, đẹp, nhiều nét mới mẻ.
Khí phách, cốt cách cao mà cô độc như Đông Dã,
Tấm lòng trong sáng, tinh khiết như bài “Bắc song tam hữu”.
Trên thi đàn rợp bóng cờ, tiếng trống, là người đứng đầu,
Bút viết xuống giấy như mây mờ, khói toả, thực là có thần.
Suốt ngày ở mái hiên phía tây miên man trong giấc mơ thanh cao,
Ao nhà phủ đầy sắc màu mùa xuân.


Bài thơ này được chép trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn, hoạ bài thơ Ngự chế văn nhân thi do vua Lê Thánh Tông làm và giao cho Nhị thập bát tú trong Tao đàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đèn khuya đọc sách chuyên cần
Văn hay điệu mới lời càng sáng tươi
Khí cao Đông Dã tình người
Bắc Song tình bạn sáng ngời ánh sao
Thi đàn cờ trống đứng đầu
Khói mây cuốn giấy bút hoa có thần
Hiên tây một giấc miên man
Ao nhà rợp bóng ngập tràn sắc xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn nhân đọc sách, rất chuyên cần,
Mới mẻ lộng lẫy đẹp lời văn.
Đông Dã cô đơn cao khí phách,
Bắc song tình bạn tình trong ngần.
Thi đàn đứng đầu rợp cờ trống,
Bút viết khói mây thực có thần.
Hiên tây suốt ngày miên man mộng,
Ao nhà đầy sắc phủ màu xuân.

15.00
Trả lời