203.10
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ
2 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Bùi Minh Quốc (83 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 12/05/2007 13:36 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Nhà thơ, hoạ sĩ Chu Hoạch (1940-2007). Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2002-2003 cho tập Thơ Chu Hoạch.